FDF Hedehusenes samværsregler
Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved:
At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og omsorg.
At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende
børnefællesskab og voksenfællesskab.
I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre voksne i en svær og ubehagelig situation.

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden.
Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet.

Vi respekterer den enkeltes personlige grænser og blufærdighed.

Som udgangspunkt sover drenge og piger adskilt og har adskilte bade- og toiletforhold.
Vi tilstræber, at der altid er både mandlige og kvindelige ledere med på ture.
Vi indhenter børneattest for alle med lederansvar.
Det er ikke tilladt for kredsens medlemmer, at have kæresteforhold til nogen, som de har lederansvar for.
Medlemmer med lederansvar må ikke opsøge eller acceptere venskab med kredsens børn og unge på sociale medier, med mindre der er en acceptabel relation. f. fks. skole, familie, fælles FDF klasse.

Ved brug af sociale medier i kredsarbejdet overholder vi gældende regler for pågældende medie.

Skrevet på ledermødet 28/2-2023
Godkendt af bestyrelsen d. 8/3-2023