Kørselsgodtgørelse i FDF Hedehusene

Der ydes som udgangspunkt ikke godtgørelse for transport i forbindelse med almindelige FDF arrangementer.
- Der kan ydes godtgørelse ved kørsel i privat bil til sommerlejr, kursus og lign.
- Der kan ydes godtgørelse i forbindelse med længerevarende projekter udenfor FDF Hedehusenes kredshus.
- Afstandsberegningen tager, med mindre andet er aftalt i bestyrelsen, udgangspunkt fra kredshuset, Charlottegårdsvej 2B.
- Kørselsgodtgørelse ydes som godtgørelse af forbrugt brændstof eller hvis aftalt, efter landsforbundets gældende takst.
- Der kan ydes godtgørelse ved offentlige transportmidler.
- Der skal afleveres relevant kørselsregnskab til kredsens kasserer. (dato, fra, til, formål, forbrugt brændstof, antal kilometer)

I alle tilfælde skal aftale om godtgørelse laves med kredsleder og kasserer inden kørsel påbegyndes.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 29/11-2023