Bestyrelsen består af kredsleder og medlemmer valgt på årsmødet.
Alle medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen.
Der ud over har vi to suppleanter som også er valgt blandt medlemmerne.
Vi holder årsmøde i marts. Valgperioden er to år.

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen er du meget velkommen til at tage fat i os. Du kan ringe eller skrive, men vi er også ofte til at træffe i Kredshuset i forbindelse med mødeaftner eller andre arrangementer.

Gregers Holse
Formand for bestyrelsen

Søren Hvidberg Pedersen
Kredsleder

Peter Hansen
Kasserer

Stefan Rasmussen

Iani Andersen

Magnus Langkow

Lars Borg

Frances Benzon
Repræsentant for menigheden

Malene Hvidberg Teichert
Suppleant