Medlemsservice - for forældre og FDF'ere

Medlemsservice er FDFs online medlemssystem.
Nye medlemmer meldes ind via online indmeldelse.
Alle oplysninger om medlemmer, forældre og evt. andre pårørende opbevares her.

I Medlemsservice kan du som forælder og/eller FDFer logge ind og se hvad vi i FDF kredsen har registreret om dig, og du kan selv foretage ændringer i din og dit barns medlemsprofiler.

Husk at opdatere Medlemsservice ved adresseskift, nyt telefonnummer, e-mail osv.
Vi bruger også Medlemsservice til kontingentbetaling og arrangementstilmeldinger.

I håndbogen kan du som forælder eller FDFer finde vejledninger til de forskellige funktioner i Medlemsservice, som er relevante for jer.

Håndbog om Medlemsservice