Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi.


Der er årsmøde hvert år, hvor der er valg til bestyrelsen.

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen Alle medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af én af deres forældre.

Medlemmer der er fyldt 15 år, men endnu ikke er 18 år, kan lade sig repræsentere af én af deres forældre.

Næste årsmøde er i 2024

Bestyrelsesmedlemmer