Puslinge: 5 år - 0.kl.
Tumlinge: 1. - 2. kl..
Pilte:3. - 4. kl.
Væbnere: 5. - 6. kl.
Seniorvæbnere: 7. - 8. kl.
Seniorer: 15 - 17 år