Lederne er ildsjæle

I FDF er alle lederne helt frivillige og ulønnede. Men vi er ansvarlige voksne, som har lyst til at være sammen med børn. Vi planlægger aktiviteter og møder dem med både alvor og sjov.

Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik, tro og teambuilding til klatring, adventurerace og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og giver tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes.

Lederne i FDF er den vigtigste person for børnene og er afgørende for, at børnene får en god oplevelse i FDF.

Vil du være leder?

Det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode FDF-venner, masser af oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det pynter ethvert CV og give gode praktiske erfaringer, der ofte efterspørges i mange forskellige jobs i erhvervslivet.

For at have de bedste ledere, tilbyder FDF dig hele tiden løbende muligheder for uddannelse, så du har mulighed for at bliver den bedst mulige leder. Her er et stort løbende udvalg af uddannelsesmoduler og kurser om eks. pædagogik, visioner, samarbejder og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Det er dig som leder, som sammen med kredsledelsen, beslutter hvilke kurser der er vigtige for dig, for det handler jo om, at du bliver god til alt det du gerne vil være bedre til.

Ledere i FDF Odense 2

Som leder i FDF Odense 2 betaler du et årligt kontingent. Det er aktuelt 2 x 250 kr.

For dette får du:

  • De ugentlige møder
  • Lederuddannelse
  • Kurser
  • Deltagelse i kredsens aktiviteter, weekendture og sommerlejre
  • Nedsat deltagerpris i store udlandsture og landslejr (den konkrete reduktion besluttes af bestyrelsen)