Bliv medlem

Indmeldelse

Kom og vær med til et par klassemøder, og tag evt. en snak med klasselederen eller kredslederen hvis du har spørgsmål inden indmeldelsen.

Vi har åbent for indmeldelser hele året, og medlemskabet fortsætter indtil du aktivt melder dig ud.

Her er link til vores online indmeldelse

Online indmeldelse

Kontingent

Kontingentet for medlemskab i FDF Odense 2 betales to gange årligt, i januar og juli.

Kontingent for medlemmer

  • 2 x 500 kr.

Kontingen for assistenter og ledere

  • 2 x 250 kr.

Kontingentet betales online - du kan tilmelde dit betalingskort så det sker automatisk.


Bestyrelsen lægger stor vægt på, at kontingentet holdes på et niveau, hvor alle kan være med. At det er muligt, at holde kontingentet på et forholdsvist lavt niveau skyldes, at kredsens medlemmer
selv bidrager til kredsens økonomi ved salg af fx kredslodsedler og landslotteri.
Kontingentindbetalingen er imidlertid ikke kun et bidrag til kredsens daglige drift. Kontingentindbetalingen er også dokumentation for medlemsskabet i forhold til bl.a. kommunen.
Det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens økonomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at betale dit kontingent.

Forbundsskjorten