Kredsen

Kredsen er grundstammen i FDF. Det er her lederne mødes med børnene til de ugentlige møder, ture, lejre og meget mere.

Kredsens daglige ledelse varetages af vores kredsledelse, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs grundlov og forbundsvedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Lederne

Lederne er de voksne i FDF. Alle er frivillige og arbejder 100% ulønnet.

I FDF Aulum er vi ca. 20 frivillige voksne med vidt forskellige baggrunde. Mange af os har selv været børn og unge i FDF, andre er først blevet FDFere som voksne.

Fælles for lederne er vores engagement - vi har noget på hjerte, og vi har lyst til at være sammen med børn og unge i FDFs sammenhænge.

Det er lederne, der planlægger aktiviteterne i FDF Aulum - alt fra det ugentlig klassemøde til den årlige sommerlejr.

For at blive leder i FDF skal man være fyldt 18 år, man skal underskrive FDFs ledereklæring, hvor man bl.a. tilkendegiver, at man vedkender sig FDFs formål og vil medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. Der indhentes også børneattest på alle ledere hos Politiet, og lederne skal også overholde kredsens samværsregler.

Klasserne

I FDF Aulum er vi inddelt i klasser ud fra alder.

  • Puslinge er for børn i 0. og 1. klasse
  • Tumlinge er for børn i 2. klasse
  • Pilte er for børn i 3. og 4. klasse
  • Væbnere er for børn i 5. og 6. klasse
  • Seniorvæbnere er for unge i 7. og 8. klasse
  • Seniorer er for unge i 9.klasse / 15 - 18 år
  • Familie FDF er for familier, børn og voksne i alle aldre.

Hver klasse har forskellige ledere og mødetider. Læs mere om klasserne her