Landsforbundet FDF afholder lejre og kurser, som man kan deltage i efter aftale med lederne.

Kursuspolitik

FDF udbyder en række tilbud, ture, lejre og kurser for seniorvæbnere, seniorer og ledere. Medlemmer i FDF Utterslev tilbydes at deltage efter nærmere aftale med kredsens ledere.
Tilmelding til kurserne skal altid ske i samarbejde med lederne.

7.-8. klasseskursus

Det første kursus på landsplan i FDF. Kurserne afholdes i efterårsferien (uge 42) og i vinterferien (uge 7 og 8). Der er kurser i både Jylland og på Sjælland. På kurset lærer man mere om FDF og hvilke muligheder man har som ung i FDF.
På kurset er der en egenbetaling på kr. 200,-

Seniorvæbnerkursus

Seniorvæbnerkurserne i FDF afholdes i Efterårsferien og i Påsken. Der er kurser i både Jylland og på Sjælland.
Kurserne er inddelt i grupper med forskellige temaer og aktiviteter.
På kurset er der en egenbetaling på kr. 200,-

Seniorkursus

Seniorkurserne er for unge i FDF på 15-18 år. Kurserne afholdes i Efterårsferien og i Påsken på FDF Lejrcenter Vork ved Vejle og FDF Friluftscenter Sletten ved Silkeborg.
Kurserne er inddelt i grupper, med forskellige temaer og aktiviteter.
På seniorkurserne er der en egenbetaling på kr. 500,-

Lederkurser og uddannelse

Der er et varieret tilbud af kurser for ledere i FDF. Det er både uddannelse i klatring, sejlads og andre færdigheder, men også kurser inden for pædagogik, lejrplanlægning, kredsledelse og kommunikation.

Udbuddet af lederkurser kan ses på fdf.dk/kursus