Hvad betyder det med Gud i FDF?

FDF bygger på et kristent livs- og menneskesyn. Det betyder, at du til FDF møder voksne, som har kristne værdier med i rygsækken. Det betyder også, at vi samarbejder med den lokale kirke i Bellahøj, og at vi på møderne oftest beder Fadervor hver gang. Det kan også være, at vi fortæller en historie fra Biblen eller taler med de større børn om spørgsmål, de kan have om tro, tvivl, venskab og lignende. Du skal ikke være kristen eller døbt, for at gå til FDF - alle er velkomne i fællesskabet uanset, hvad man tror på.

Mærker til FDF-skjorten - hvad er det?

I FDF har vi nogle forskellige mærker, som man kan få i forbindelse med aktiviteter og lejre. Det kan være løbsmærket, naturmærket, fantasimærket, verdensmærket og mange flere. Når vi tager mærker i FDF Utterslev, er det oftest i forbindelse med flere møder, og man skal være med på møderne for at få mærket. Se alle mærkerne her

Hvad koster det, at gå til FDF?

FDF er en forening, som man melder sig ind i. Som medlem betaler man et kontingent på 450 kr. halvårligt (2017-tal). Kontingentet er ekskl. lejre og udstyr men inkl. en sangbog, som udkommer hvert år. Kontingentet opkræves via NETS. Se mere her

Hvem bestemmer i kredsen?

FDF Utterslev har som andre foreninger en bestyrelse. Det er bestyrelsen, som har ansvaret for kredsen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har sammen med lederne i kredsen valgt en kredsledelse, som har det daglige ansvar for kredsens liv. Du kan se, navne på bestyrelsen og kredsledelsen her.

Er der FDF andre steder end i Utterslev?

Ja, FDF er et landsforbund af 350 kredse over hele landet med over 25.000 medlemmer. Landsforbundet har en hovedbestyrelse, et kontor og et stort friluftscenter ved Silkeborg. Læs mere om landsforbundet her

Hvad er tanter og onkler i FDF?

På julelejren og sommerlejren inviterer vi tanter og onkler med på lejr. Det er voksne, som ikke er ledere, men som gerne vil give en hånd i køkkenet og hjælpe med de mange andre skøre og skæve opgaver, der er på en lejr. Læs mere om det her

FDF og spejder - er der forskel?

Selvom FDFs arbejde og spejderarbejdet ligner hinanden på flere områder, så er FDF ikke en del af spejderfællesskabet. Derfor siger vi, at vi går til FDF og ikke spejder. Lidt ligesom at der er forskel på håndbold og foldbold, selvom begge sportsgrene handler om at få en bold i et mål.

FDF er en selvstændig organisation som er stiftet nogle få år før spejderarbejdet kom til Danmark.

Hvordan melder man sig ud af FDF?

Hvis du eller dit barn ikke ønsker at være medlem af FDF Utterslev mere beder vi dig om at sende os en mail på utterslev@FDF.dk. Vi er altid interesseret i, hvorfor du stopper og vi vil gerne sige dit tak for den tid, vi har haft sammen i FDF, så tal altid med din leder, hvis du tænker på at stoppe til FDF.

Du er forpligtet på at betale kontingent i det halvår, hvor du melder dig ud. Modtager du kontingentopkrævning herefter beder vi dig kontakte os.