Baggrund: For at kunne klatre i træer med børn og forestå træklatreaktiviteter i landforbundsregi kræves der af Landsforbundet en eksamen som træklatreinstruktør, der overholder de gældende normer som beskrevet af Klatresamrådet. Aspirantens uddannelse op til eksamenen foreståes af en instruktør, men Klatresamrådet arbejder derudover med titlen eksaminator. Eksaminatoren er den, der indstiller aspiranten til eksamen og afholder selve eksamenen. Eksaminatoren skal være uddannet træklatreinstruktør og udnævnes af medlemsorganisationen (FDF).

På nuværende tidspunkt er der 10 eksaminatorer i FDF, som er udnævnt af HB. Disse eksaminatorer mødes årligt til eksaminatorsamling, der afholdes på Sletten i starten af november.

Udnævnelse:

  • For at blive udnævnt som eksaminator skal man indstilles af et flertal i eksaminatorsamlingen. Ved indstillingen vurderes blandt andet pædagogisk formidlingsevne samt klatreteknisk indsigt.
  • Hovedbestyrelsen udnævner og evt. afskediger eksaminatorer på baggrund af indstillingen fra eksaminatorsamlingen.


For at opretholde sin status som eksaminator skal man:

  • Vedligeholde sin status som klatreinstruktør.
  • Holde sit 12-timers førstehjælpsbevis opdateret.
  • Undervise på mindst ét klatrekursus i landsforbundsregi om året.
  • Være aktiv i eksaminatorforummet med udvikling af klatringen i FDF, og så vidt muligt deltage i eksaminatorsamlingerne.


Som eksaminator må man:

  • Være hovedansvarlig for klatreinstruktørkurser i landsforbundet FDF.
  • Indstille aspiranter til eksamen i træklatring.