På begynderkurset vil programmet forløbe nogenlunde som følger, men tidspunkterne er ret fleksible.

Fredag

19:00 - 20:00 Ankomst – opsamling på Ry station kan aftales
Lejrslagning
20:30 - 22:00 Udstyrsgennemgang

Lørdag

8:00 Morgenmad
9:00 Sikringsteknik
Abseil
13:00 - 13:30 Frokost
14:00 Førstemandsklatring
19:00 Aftensmad
20:00 Mulighed for at træne på klatrevæg
21:30 - 22:00 Yderligere udstyrsgennemgang og teori

Søndag

8:00 Morgenmad
9:00 Praktisk træning i træerne
12:00 Pakning og rengøring
13:00 Frokost
14:00 Hjemrejse