Et topanker kan laves på to måder: Enten omkring stammen, som er det nemmeste, eller også omkring to uafhængige grene, f.eks. ved en grenkløft. Den sidste metode har flere fordele, bl.a. kan det undgås at rebet filer op ad barken, og grenkløften kan bruges som backup.

Når man laver topankeret om to grene skal man være opmærksom på vinklen mellem de to slynger i topankeret. Meningen er, at de to slynger og grene skal aflaste hinanden, og det gør de kun hvis vinklen mellem dem er under 120º. På figuren herunder kan det aflæses, hvor meget den nedadrettede kraft i topankeret skal ganges med for at få kraften i hver slynge ved en given vinkel.

Ved 120º er kraften i hver slynge den samme som kraften nedad. I FDF anbefales det at vinklen mellem slyngerne ikke overstiger 90º, da det er lettere at vurdere om en vinkel er 90º end 120º. Ved 90º er kraften i hver slynge ca. 70% af den nedadrettede kraft.

Bemærk at allerede ved 150º er kraften i hver slynge dobbelt så stor som den nedadrettede kraft, altså dobbelt så stor som hvis topankeret kun hang i én slynge.

8 kN 8,8 kN 10 kN 12 kN 15 kN
4,0 kN 4,4 kN 5,0 kN 6,0 kN 7,5 kN
45º 4,3 kN 4,8 kN 5,4 kN 6,5 kN 8,1 kN
60º 4,6 kN 5,1 kN 5,8 kN 6,9 kN 8,7 kN
90º 5,7 kN 6,2 kN 7,1 kN 8,5 kN 10,6 kN
120º 8,0 kN 8,8 kN 10,0 kN 12,0 kN 15,0 kN
135º 10,5 kN 11,5 kN 13,1 kN 15,7 kN 19,6 kN
150º 15,5 kN 17,0 kN 19,3 kN 23,2 kN 29,0 kN
170º 45,9 kN 50,5 kN 57,4 kN 68,8 kN 86,1 kN

I tabellen kan man aflæse hvor stor kraften bliver i hver slynge i topankeret ved forskellige vinkler mellem slyngerne og forskellige belastninger nedadrettet. Kræfter højere end slyngernes brudstyrke er markeret med rødt.