Landsforbundet FDF følger klatresamrådets normer på klatreområdet. Indenfor træklatring udarbejdes normerne af Dansk Træklatreforening. Indenfor vægklatring udarbejdes normerne af Dansk Klatreforbund.

For at man må klatre med børn i FDF skal der være en eksamineret klatreinstruktør til stede, der har ansvaret.

Hvis der ikke er en klatreinstruktør til stede, må du kun klatre med folk, der minimum har samme uddannelsesniveau som dig selv.

En Træklatreinstruktøreksamen gælder i fem år, eller indtil dit førstehjælpsbevis udløber. Efter fem år skal man revurderes, hvilket i praksis foregår ved at man sender sin logbog ind til klatresamrådet, som så vurderer, om du har klatret nok i mellemtiden. Ellers kan de forlange, at du skal op til en ny eksamen.

Struktur for FDFs træ-klatreuddannelse

Man kan tidligst starte på klatreuddannelsen når man er gammel nok til at komme på seniorkursus.

 1. Begynderkursus i træklatring (én weekend)
  • Hjemmetræning sammen med klatremakker og andre på samme uddannelsesniveau.
  • Det er vigtigt at bemærke, at der skal MEGET hjemmetræning til efter begynderkurset.
  • Man kan tidligst deltage i instruktørkurset et halvt år efter at man har været på begynderkursus.
 2. Instruktørkursus (én weekend)
  • Det er vigtigt at bemærke, at der skal MEGET hjemmetræning til efter instruktørkurset og min. én gang funktion som føl sammen med allerede eksaminerede instruktører.
  • Man kan tidligst deltage i eksaminationskurset et halvt år efter man har været på instruktørkursus.
  • For at blive optaget på dette kursus skal en af FDFs klatreeksaminatorer godkende deltagerens logbog.
 3. Eksaminationskursus (én weekend)
  • For at blive optaget på dette kursus skal en af FDFs klatreeksaminatorer godkende deltagerens logbog og på baggrund af denne indstille deltageren til eksamen.
  • Man skal være fyldt 18 år for at komme til eksamen.
 • Herefter er man uddannet instruktør.
 • Kun instruktører er uddannet til at afvikle klatreaktiviteter i FDF for børn, unge og voksne uden klatreuddannelse.
 • Instruktører kan fungere som instruktører på landsforbundets begynderkurser i klatring.
 • På instruktørkursus skal der altid være en ansvarshavende eksaminator til stede.
 • På eksaminationskurser er det udelukkende eksaminatorer, som kan gennemføre kurset.
 • Uddannelsen er gyldig i alle organisationer, som er medlem af klatresamrådet.

Baggrund

I tilfælde af uheld vil FDF være meget dårligt stillet rent retsligt, hvis vi ikke følger fx klatresamrådets regler. Der findes ikke lovgivning på området, men klatresamrådet er officielt nedsat og er det mest anerkendte organ på klatreområdet. Derfor vil deres regler med al sandsynlighed også blive anset for de ”rigtige”, hvis det skulle komme til en retslig tvist.

Og så har vi slet ikke taget mediernes rolle i forbindelse med et uheld med i overvejelserne.

Derfor har vi reelt ikke noget valg. Heller ikke selvom nogle kunne mene, at klatresamrådet stiller for høje krav. Vi er nødt til at følge samrådenes regler, eller regler som er strammere.

Det er i øvrigt heller ikke generelt sådan, at men skal have et højt og urimeligt uddannelsesniveau for at lave aktiviteter med børn i FDF.

Landsforbundet har kun regler på områderne klatring og sejlads, hvor erfaringen siger, at det kan gå fatalt galt fra tid til anden – hvis man ikke har et højt uddannelsesniveau. Landsforbundet bruger meget få ressourcer på aktivitetsfelterne med de høje uddannelsesmæssige krav. Og landsforbundet bruger faktisk relativt mange ressourcer på at udvikle, opfordre til, uddanne til og udføre fede aktiviteter for børn og unge.