Fotoregler:

Landsforbund, landsdele og kredse kan i FDF regi uden videre samtykke offentliggøre billeder af personer og stemningsbilleder, når blot der ikke tydeligt er tale om portrætbilleder og at motivet kan være krænkende eller på anden vis udnytte den eller de afbillede personer.

Det påhviler de enkelte ledere, webmaster og redaktører at sikre dette i forbindelse med udvælgelsen af billeder til offentliggørelse på hjemmesider, Instagram, Facebook, mv. samt i trykte publikationer.

Billeder der er udgivet af kredsen, kan man altid anmode om at få slettet ved at skrive til info@fdfk5.dk

Billeder der er udgivet at Landsforbund, Landsdele, andre kredse, skal man selv kontakte respektive redaktør for sletning af billeder.

Fotoregler er godkendt kredsens bestyrelse d. 6/3 2024