Kredsledelse

Fælles mail: kredsleder@fdfk27.dk

Anette Schjødt Thorsen

Tlf. 60748460

Mail: anette@fdf.dk

Izabella C. P. Rasmussen

Tlf. 53378151

Izabella.rasmussen@gmail.com

Bestyrelsesformand

Stig Rattleff

Mail: stig@rattleff.net

Hytte

Preben Eerslew

Tlf. 24642987

Mail Eerslew@mail.dk