FDF K27 Lundehus Sogn

Møde hver onsdag

Puslinge Børnehaveklasse 17.00 - 18.30
Tumlinge 1. - 2. klasse 17.00 - 18.30
Pilte 3. - 4. klasse 17.00 - 18.30
Væbnere 5. - 6. klasse 18.45 - 20.30
Seniorvæbnere 7. - 8. klasse 18.45 - 20.30

Adresse

FDF K27 Lundehus sogn
Strødamvej 1,
2100 København Ø

Se her på kort

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra

Vil du lege med?

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. Her er voksne med noget på hjerte. FDF bygger på et kristent livssyn. Det betyder, at vi lægger vægt på værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at være FDFer. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

Her kan du se hvad man blandt andet kan opleve på Hesselbjerg