Formål

Formålet med denne SMS-håndbog er at dokumentere sikker skibsdrift af Jens Krogh. SMS-håndbogen er udarbejdet efter et oplæg fra Træskibs Sammenslutningen.

Definitioner

SMS står for Safety Management System, på dansk sikkerhedsstyringssystem. Et sådant system udarbejdes på baggrund af ISM-koden, som er den internationale kode for sikker skibsdrift.

Benyttelse

SMS-håndbogen skal benyttes af skippere, styrmænd og holdledere, samt øvrige personer i FDF Aalborg Søkreds, som har behov for det, fx ledere af arbejdsudvalg, som står for visse områder af skibets vedligeholdelse. Kredslederen i FDF Aalborg Søkreds, alle skippere samt den systemansvarlige skal påse, at håndbogen anvendes og efterleves. Søkredsens bestyrelse fører tilsyn med, at dette sker.

SMS-håndbog for Jens Krogh, 16. udgave, 9. juni 2023

Historiske udgaver