Fotoregler:

Forbund og kredse kan uden videre samtykke offentliggøre billeder af personer og stemningsbilleder, når blot der ikke tydeligt er tale om portrætbilleder og at motivet kan være krænkende eller på anden vis udnytte den eller de afbillede personer.

Det påhviler de enkelte webmaster og redaktører at sikre dette i forbindelse med udvælgelsen af billeder til offentliggørelse på kredsens hjemmeside, billederarkiver, Instagram, Facebook, samt i trykte publikationer.

Hvis der er billeder som du ønsker slettet, skal du skrive til jenskrogh@jenskrogh.dk