Hvordan kommer man med ud at sejle?

Er du/I medlem af FDF Aalborg Søkreds er der ingen problemer med at komme ud at sejle. Er du/I medlem af en FDF kreds eller en foreninger, som vi samarbejder med, er det som regel ikke noget problem at komme med ud at sejle.

Men er du/I ikke medlem af FDF Aalborg Søkreds, er du/I altid velkommen til at kontakte sejladsudvalget. Alle sejladserne om foråret, sommer og efteråret er planlagt for sejlads med søkredsens egne medlemmer, FDF kredse eller andre foreninger.

Kommer du/I alene og ønsker at komme ud at sejle, kan det alligevel ordnes. Du/I kontakter en fra sejladsudvalget og I finder i samarbejde ud af hvilke muligheder der er, for at komme med ud at sejle.

Vejledning til sejladsdeltagere, godt til førstegangs sejlere, vejledningen findes her.

Livet ombord

Jens Krogh sejler i forårs og efterårs sæsonen på weekendtogter, ugetogter, dagtogter og aftentogter, der bringer os rundt i de indre danske farvande. Vores sejladser er en blanding mellem naturoplevelse, socialt samvær og uddannelse i navigation og sømandsskab, hvor alle deltager i de aktiviteter der er om bord på et større skib, lige fra rengøring og madlavning til navigation og sejlsætning.

I sommerperioden er de længere og mere eksotiske togter, hvor vi kan få prøvet kræfter med større vande, og blandt andet deltager i forskellige kapsejladser for skole-, øvelses- og veteran-skibe, hvor vi kan få testet vores kunnen i kappestrid med fartøjer af samme type.