Ved ankomst

Tjek for skader og mangler – hvis sådanne konstateres eller der er problemer med el, vand og varme – så kontakt udlejeren.

Under ophold

Træfældning på grunden er forbudt.

Hvis der er brænde i brændeskur må det benyttes - ellers medbring eget brænde.

Der må kun tændes bål på bålpladsen.

Udvis altid den yderste forsigtighed ved brug af åben ild – overhold evt. forbud.

Der forefindes brandsluknings-materiel i og omkring hytten.

Alt affald skal samles i affaldsstativer – hvis de er fyldt, skal affald medbringes.

Inventar skal sættes på plads efter brug – køjesenge må ikke flyttes rundt.

Medbring

Håndklæder – viskestykker – karklude – toiletpapir – køkkenruller - affaldsposer - opvaskemiddel.

Der skal anvendes lagen på køjerne.

Ved afrejse

Rengøring af hele hytten!

Køleskab tømmes og rengøres – strømmen afbrydes – skal efterlades åbent.

Fryser tømmes og rengøres – strømmen afbrydes – skal efterlades åbent.

Opvaskemaskinen rengøres og tømmes for vand.

Kontroller at der er service til 40 personer.

Køjer rengøres, alt tørres af, madrasser sættes på højkant.

Diverse opslag i og omkring hytten m.v. skal fjernes.

Toiletter og vaskerum rengøres.

Rengøringsmidler forefindes i skabet ved lederrum.

HÆLD ALDRIG RENGØRINGSVAND I AFLØB/TOILETTER.

Alle gulve fejes og vaskes.

Alt lys og alle el-radiatorer skal slukkes.

Alle udvendige døre/vinduer lukkes – låses og haspes.