Kredsbestyrelse

Kredsformand:

Anne Mette Pedersen, tlf. 50 50 25 86, frk.flid@gmail.com

Kasserer:

Peter Esben Pedersen, tlf. 40 54 84 00, pep@pepweb.dk

Bestyrelsesmedlem:

Helle Larsen, tlf. 61 79 59 78

Lars Mathiesen, tlf. 51 21 13 04

Peter Madsen, tlf. 40 41 36 80

Sune Klostergaard Pedersen, tlf. 50 54 91 89

Tanja Thorhauge Kjeldsen, tlf.

Kredsledelse:

Jesper Thorhauge Kjeldsen, tlf. 24 23 44 59, hjejle3e@hotmail.com

Tommy Duun Mogensen, Tlf. 22 22 03 53, duun@FDF.dk

Lederrepræsentant:

Rikke Kristiansen, Tlf. 50 71 88 16, strj@live.dk

Seniorrepræsentant(er):

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til vores lokale Sogne.

Yderligere info om en kredsbestyrelses opgaver findes her.

Årsmøde i kredsen

FDF-kredse skal årligt holde et møde for alle kredsens medlemmer. På dagsorden er kredsens liv, og valg af et flertal til kredsbestyrelsen.
Næste årsmøde i FDF Pandrup er søndag 20. september 2020.