Kredsbestyrelse

Kredsformand:

Anne Mette Pedersen, tlf. 50 50 25 86, frk.flid@gmail.com

Kasserer:

Peter Esben Pedersen, tlf. 40 54 84 00, pep@pepweb.dk

Bestyrelsesmedlem:

Helle Larsen, tlf. 61 79 59 78

Lars Mathiesen, tlf. 51 21 13 04

Peter Madsen, tlf. 40 41 36 80

Kredsledelse:

Lederrepræsentant:

Tommy Duun Mogensen, Tlf. 22 22 03 53, duun@FDF.dk

Seniorrepræsentant(er):

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til vores lokale Sogne.

Yderligere info om en kredsbestyrelses opgaver findes her.

Årsmøde i kredsen

FDF-kredse skal årligt holde et møde for alle kredsens medlemmer. På dagsorden er kredsens liv, og valg af et flertal til kredsbestyrelsen.
Næste årsmøde i FDF Pandrup er søndag 20. september 2020.