Kernen i FDF Lemvig er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på. I FDF Lemvig vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. I FDF Lemvig møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. På længere sigt er FDF Lemvig et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF Lemvig. De har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Det laver vi

Hvad hver klasse laver i de forskellige kredse (de lokale afdelinger), kan variere meget. Lederne i kredsen lægger ofte programmet efter de interesser, kredsens børn har. Nedenfor kan du læse om nogle af de ting, man oplever som medlem af FDF. Kontakt eventuelt din lokale kreds for at høre, hvad de har på programmet den kommende tid.

Natur og friluftsliv

I FDF spiller friluftsliv en vigtig rolle i alle aldersklasser. For puslinge og tumlinge betyder det for eksempel, at de går på opdagelse i naturen, bygger huler og lærer at tænde et bål. Som pilt eller væbner tager man måske på kanotur, klatrer i træer eller bruger naturens materialer til at lave flotte smykker. Seniorvæbnere og seniorer vil måske udfordre sig selv med overlevelsesture og adventure races, tage til andre lande for at opleve naturen der eller hygge om bålet med lækker gourmetmad.

Musik

Sang og musik er noget af det, der kan sprede størst glæde. I FDF har vi vores egen sangbog, som vi bruger flittigt. Derudover kan vi også godt lide at lege med musikken. Måske vil du opleve at spille stomp, hvor vi bruger koste, spande, poser og hvad vi ellers kan finde til at lave musik. I de ældre klasser opfører man måske en musical eller man kan tage på kursus og lære at spille guitar. Hvert andet år har vi for seniorvæbnere og seniorer en stor festival med masser af bands og god musik. Derudover er der en række musikkredse fordelt over hele landet. Her spiller medlemmerne musik hver uge, og man kan blandt andet lære at spille trompet, tromme eller trombone.

Leg, fantasi og opfinderi

At bruge vores fantasi er måske noget af det, vi er allerbedst til i FDF. Som pusling og tumling bruger vi meget tid på at lege både inde og ude. Vi klæder os også ud, tager til månen i vores månefartøj og spiser astronautkage. Som pilt eller væbner vil du måske blive sendt på spionløb, hvor du som agent skal bryde koder for at fange spionen eller bygge en fed sæbekassebil med indbygget samtaleanlæg, så føreren kan tale med folkene i pitten. Kredsens seniorvæbnere og seniorer kan finde på at designe deres eget tøj, opfinde en fuldautomatisk pandekagevender eller give seniorrummet en makeover med maling og genbrugsguld.

Kristendom

FDF bygger på et kristent livssyn. Man behøver ikke at tro på Gud for at være med i FDF, men kristendommen er en del af FDF. I de små klasser vil man oftest møde det i form af historier og fortællinger, der har en kristen grundholdning. I de større klasser tager vi måske en snak om etik og moral, og om hvad meningen er med livet. Mange steder i landet tager den lokale kreds i kirke i forbindelse med børnegudstjenester, rockgudstjenester og andre alternative gudstjenesteformer, som vi, i FDF, naturligvis støtter op om. Vores kristne fundament betyder også, at vi har en holdning til, hvordan vi behandler hinanden. Der skal være plads til alle i vores fællesskab, vi mobber ikke og vi behandler hinanden med respekt.