FDF’s Historie

1902
FDF blev stiftet af den unge arkitekt Holger Tornøe sammen med stud. Ludvig Valentiner, som Frivilligt Drenge Forbund på Frederiksberg d. 27. oktober. Målgruppen var drenge fra 11 – 14 år, og det var det første uniformerede drengearbejde i Danmark. Forbundsdragten var en hvid sømandsbluse og en rund matroshue.

1903
FDF præsenteres for offentligheden ved et stormøde d. 14. februar. Den 19. februar er der åbningsmøde for drenge. De blev inddelt efter alder i 1. – 2. og 3. klasse. Arbejdet med drengene bestod fx af gymnastik, marchture og bibelarbejde.

1904
Landforbundet Frivilligt Drenge Forbund stiftes med formålsparagraffen: At berede vejen for Kristi riges udbredelse blandt drenge. Holger Tornøe vælges som den første formand for Landsforbundet.

1919
Den grå forbundsskjorte indføres for væbnere, den afløser den hvide sømandsbluse, som dog beholdes for piltene i endnu en årrække.

1921
KFUM-spejderne og FDF sammensluttes, men dette samarbejde holder kun knapt et år.

1926
FDF holder sin første landslejr for væbnere på Marselisborg.

1927
For en del af overskuddet fra Marselisborglejren erhverves 14 tønder land ved Himmelbjerget, dette er begyndelsen til Friluftscenter Sletten.

1928
Den første kreds på Færøerne.

1945
FDF er medlemsmæssigt gået styrket ud af besættelsesårerne. Medlemstallet er steget fra 15.282 i 1940 til 21.357 i 1945. I modstandskampen mistede 11 unge FDF’ere livet og 114 havde været i fængsel eller koncentrationslejr. Flere hundrede deltog i modstandskampen på forskellig vis.

1946
Den først kreds oprettes i Sydslesvig.

1951
Den første FPF kreds, FPF Vanløse oprettes d. 12. januar.


1952
Den 5. juni stiftes Frivilligt Pige Forbund på et møde i Odense.

1954
FPF’s første Landsmøde vedtager FPF’s første grundlov med formålet: På den danske folkekirkes grund at samle piger fra alle samfundslag, og gennem pigernes kammeratskab og voksne kvinders påvirkning at give dem hjælp til at vokse op til et sandt kristent liv.

1956
FPF’s første landslejr holdes på Sletten med 224 deltagere.

1970
Et ekstraordinært landsmøde foretager en gennemgribende revision af grundloven og forbundsvedtægterne i forlængelse af arbejdsplanlægningen. FDF’s formål får en ny ordlyd: Det er landsforbundets formål at møde børn og unge med evangeliet i Jesus Kristus. Der indføres bluser i alle klassefarver som afløser for den grå forbundsdragt.

1974
Puslingearbejdet indføres for de 5 – 7 årige. Den blå bluse bliver FDF/FPF’s forbundsdragt.

1976
Den første fælles landslejr i det nye forbund.

1985
FDF/FPF køber 22 tønder land med skov til Sletten, som nu dækker omkring 220 tønder land.

1988
Det første piltelandsstævne afholdes på Sletten med deltagelse af 7000 pilte fra hele landet.

1989
Forbundsskjorten med den røde strop afløser den blå bluse.

1994
FDF/FPF’s landsmøde beslutter at ændre Landsforbundets navn til Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF.