FDF KETTINGES HISTORIE

FDF Kettinge blev officielt stiftet d. 15/12 – 1940. Det startede med, at tre præstesønner, der var elever på Lollands Frugtplantage i Frejlev, kom til ungdomsmøder i præstegården. Her blev de enige med sognepræst H. Skjøt Pedersen om at starte en drengeklub. Klubben, som blev kaldt Hjortetroppen, fik med det samme stor tilslutning, specielt fordi lærer Winter fra Kettinge skole agiterede meget for at alle drenge skulle deltage. Møderne blev holdt i præstegårdens konfirmandstue og have. Troppen blev delt i 4 patruljer: Gedehamsene som holdt til i Frejlev telefoncentral og Ulvene, Falkene og Høgene, som havde hver deres lokale på præstegårdens loft. Arbejdet gik så godt at man besluttede at man ville være en rigtig FDF kreds, med Christian Buus som kredsfører. Den store stiftelsesfest blev holdt i præstegården d. 15/12 – 1940.

Efter nytår ved en gudstjeneste i Bregninge kirke var medlemstallet oppe på 42 drenge. Medlemsantallet var stort set det samme frem til 1972, hvor der blev holdt et offentligt møde i Kettinge forsamlingshus med det formål at oprette FPF arbejde i kredsen. Kort efter dette møde starter man en fælleskreds for FDF og FPF, dette var to år før FDF og FPF officielt blev slået sammen. Ved sammenlægning blev medlemstallet fordoblet i FDF/FPF Kettinge.

FDF Kettinge har gennem årerne haft forskellige tilholdssteder. Frem til slutningen af 60’erne var det i Kettinge præstegård, frem til 1974 var det på Kettinge skole, fra 1974 – 1991 var det i Kettinge gamle skole (Humlebien, Kettingevej 60). I 1991 blev der af Nysted Kommune stillet et hus til rådighed på den boldbane der hørte til den gamle skole. I 2002 flyttede vi til vores nuværende lokaler i Kettinge Fritidscentret.