Samværsregler gældende for FDF Esbjerg 4. Kreds.

I FDF´s vedtægter står der følgende:

Kredsens skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier.

Samværsregler godkendes af bestyrelsen og ledermødet en gang årligt.

 1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med landsforbundets arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

På samme måde skal medarbejdere/ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/medarbejderopdelt overnatning. Her er det medarbejderens pligt, efter konkret anvisning fra kursuslederen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

 1. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.

Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle landsforbundets arrangementer.

Desuden bader medarbejdere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én medarbejder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

 1. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

På alle landsforbundets arrangementer bruger alle, både medarbejdere og deltagere, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Medarbejdere på landsforbundets arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også medarbejdere indbyrdes.

 1. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE INSTRUKTØRER

På landsforbundets kurser skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige instruktører i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et kursus eller en gruppe gennemføres.

Hvis der på et kursus eller i en gruppe kun er instruktører af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret i instruktørflokken. Det er vigtigt, at ét køn ikke får lov til at 'styre' kurset eller gruppen.

 1. KÆRESTERI MELLEM EN MEDARBEJDER OG EN DELTAGER ER IKKE TILLADT

En medarbejder på et af landsforbundets arrangementer må ikke have et forhold til en deltager på kurset. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er medarbejder på et FDF-arrangement, har fået deltagerne "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

 1. ALLE MEDARBEJDERE ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

Til alle landsforbundets arrangementer, hvor der finder overnatning sted, er det et krav, at alle medarbejdere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kursuslederen.

Er en medarbejder blevet tjekket i anden FDF-forbindelse, kan kursuslederen indhente oplysninger om medarbejdere i forbundskontorets medlemsregister. Ellers er det kursuslederens ansvar, at alle medarbejdere inden arrangementet udfylder en blanket til de såkaldte børneattester, ligesom kursuslederen skal sørge for at få svar fra kriminalregisteret og tage aktion, hvis en medarbejder mod forventning skulle have en dom for pædofili.

Regler specifikt gældende for FDF Esbjerg 4. kreds

 1. Vi læner os op af Landsforbundets samværsregler hvilket betyder:
 • Drenge og piger sover hver for sig
 • Der er opdelte baderum til både drenge og piger
 • Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.
 1. Til de ugentlige møder og arrangementer i kredshuset:
 • Vi tilstræber så vidt muligt at der altid er 2 ledere på hvert hold.
 • Går man på tur er der som hovedregel altid 2 ledere med.
 1. På ture og lejre tilstræber vi følgende:
 • Der altid som minimum deltager en leder af hvert køn.
 • Der altid som minimum deltager 2 ledere på en tur. Hvis vi deltager i et arrangement arrangeret af enten Landsdelen eller Landsforbundet hvor der er flere andre ledere tilstede, kan vi acceptere kun at sende en leder med.
 • Når børnene skal puttes om aftenen er vi altid 2 ledere tilstede i hvert soverum.
 • Når der læses godnathistorie, står døren åben hvis der kun er en leder tilstede.
 • I tilfælde af, at et barn får brug for hjælp på badeværelset, er det altid en leder af samme køn der hjælper.
 • Børnene ved altid hvor lederne sover om natten, så de har mulighed for at vække en af samme køn.
 1. Sociale medier – der i blandt vores egen Facebook- og hjemmeside:
 • Ledere er ikke venner med børn på Facebook eller andre sociale medier, hvis barnet ikke er gammelt nok til at erhverve sig mediet.
 • Ledere er kun venner med børnene/de unge mennesker på de sociale medier hvis det har et formål i forbindelse med FDF.
 • Vi tager kun billeder af børn hvor der ligger tilladelse til dette fra forældrenes side.
 • Hvis et barn, ung eller en voksen ikke ønsker billeder på vores Facebook side skal dette respekteres.
 • Børn og unge må ikke tage billeder af hinanden, med mindre der er en aftale herom. Vi som ledere har ansvaret for at snakke med børnene om hvordan man bruger de sociale medier når vi er sammen.
 • Vi kan guide børn og unge i brugen af elektroniske medier, men kan ikke stå til ansvar for hvad børn og unge gør.
 1. Børneattester:
 • Vi indhenter børneattester efter Landsforbundets regler hvert andet år på alle ledere.
 • Unge over 15 år, skal også give samtykke til en børneattest
 • Alle ledere/hjælpere der er med på lejre er der indhentet børneattest på.