Vi har i FDF Ellevang-Risskov udarbejdet en samværspolitik. Hensigten er at ledere og bestyrelse i FDF Ellevang-Risskov har et regelsæt som man i FDF arbejdet retter sig efter. Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i FDF Ellevang-Risskov er der blevet indhentet børneattest på. Vi mener dog at en samværspolitik er mindst et ligeså vigtigt redskab når det gælder forebyggelse af seksuelle overgreb.

Børneattester

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer har godkendt at FDF indhenter en børneattest.

Sammensætning af ledere

Der er som udgangspuknt 2 ledere på en klasse. At begge køn er repræsenteret er at foretrække. Samme regler gælder for weekendture. På længere lejre skal der være ledere med af hvert køn.

Omgangstonen i kredsen

Lederne i kredsen fungerer som rollemodeller for børnene. Derfor taler vi pænt til hinanden, og taler med respekt for hinanden. Det gælder både børn og voksne i FDF Ellevang-Risskov.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. Der skal selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til det barn, som har slået sig. En leder skal naturligvis fortsat kunne tage en ”slåskamp” i græsset og give teenageren et knus.

Forholdsregler ved badning

Drenge og piger bader altid hver for sig. Det gælder både børn og voksne. Voksne skal vise respekt for børnenes blufærdighed ved badning.

Forholdsregler ved overnatning

En leder sover aldrig alene sammen med børnene, der skal mindst være to. Drenge og piger sover som udgangspunkt hver for sig. Der kan dog være undtagelser f.eks. på hiketur med bivuak.

”Ansættelse” af nye ledere

Før en ny leder bliver ”ansat”, tager kredslederen en personlig samtale med den kommende leder. Kredslederen præsenterer kredsen og den kommende leder præsenterer sig selv. Alle nye ledere skal underskrive en børneattest og vedkende sig samværspolitikken for at blive leder i FDF Ellevang-Risskov.

Alkohol

Ledere drikker ikke alkohol i forbindelse med møder, arrangementer, ture og lejre, hvor der er børn med som deltagere.

Rygning

Vi er rollemodeller for børnene, derfor er det vigtigt at vi viser et godt eksempel: Hytten er altid røgfrit område. FDF-grunden er røgfrit område, når der er børn til stede. På lejre anvises et rygested, hvor rygerne kan ryge uden børns påsyn. Børn og unge under 18 år, der ønsker at ryge i forbindelse med FDF-arrangementer, skal have en tilladelse hertil fra forældre.

Mobiltelefon

Hvis mobiltelefon er med til FDF skal bare være på lydløs under aktiviteter med mindre andet er aftalt. Er man af gode grunde nød til at svare på et opkald, bør man ”gå væk” så det ikke virker generende.

Sociale medier

Ledere bør ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Der bør kun etableres sociale grupper med børn, hvor der minimum er 2 ledere er med. Samtale og kommunikationen på sociale medier bør også leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.