FDF Risskov har siden 1956 haft hytten Dønkok beliggende i udkanten af Lisbjerg skov. I 2004 sammenlægges de to kredse FDF Risskov og FDF Ellevang til én samlet kreds FDF Ellevang-Risskov. Hytten Dønkok overgår samtidig til FDF Ellevang-Risskov.

Gennem årene daler interessen for brugen af Dønkok grundet hyttens alder og utidssvarende facilliter. Stedet forfalder.

I 2013 bliver det besluttet at gøre et forsøg på at ”genoplive” stedet og få en ny brugbar hytte. Med frivillige kræfter fra formandskabet, bestyrelsen, ledere, forældre og venner af FDF lykkedes det at skabe opbakning til projektet.

I 2017 nedrives og miljøsaneres den gamle bygning og byggeriet af et nyt Dønkok påbegyndes. Den 1. oktober 2018 indvies naturværkstedet Dønkok. En moderne og opdateret udgave af Dønkok er nu ramme for børn, unge og andre naturinteresseredes oplevelser i naturen omkring hytten og i den tilgrænsende Lisbjerg skov.

Naturværkstedet Dønkoks daglige drift varetages af en frivillig gruppe under FDF Ellevang-Risskov. Det er gruppens, såvel som kredsen ønske og håb, at der efter års stilstand og manglende aktivitet omkring Dønkok, atter skabes liv og glade dage med unikke oplevelser i og omkring hytten.

Projektet er modtaget økonomisk støtte fra følgende bidragsydere:

A.P. Møller Fonden

Aarhus kommunes anlægspulje til fritid og sport

NRGI’s Værdipulje

Kronprinsparrets Fond

Friluftsrådet

Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond til Almenvelgørende Formål

Aarhus Ys mens club Sct. Clemens

Aarhus Ys mens club Marselis

Aarhus Ys mens club Nordstjernen

Aarhus Ys mens club Skanderborg

Aarhus Ys mens club Sirius

Rotary-klubberne i Aarhus

Lions club i Lystrup

Ellevang menighedsråd

Risskov menighedsråd

Vejlby Menighedsråd

Elsted Menighedsråd

Hjortshøj Menighedsråd

Skelager Menighedsråd

Virksomheden Ambiente

Virksomheden Norr

Virksomheden Vindstød.

Derudover har private og familier støttet gennem køb af folkeaktier.