Som I muligvis har set, er landslejren udskudt fra 2021 til 2022. Det afholder os ikke fra at tage på lejr næste sommer. Vi holder en sommerlejr for hele kredsen i uge 28 (samme uge som landslejren). Der kommer mere information med præcise datoer senere.