Kunne du tænke dig at få indflydelse på dit barns fritid hos FDF ? og samtidig være medbestemmende når det drejer sig om FDF Brenderup-Harndrups videre udvikling ?

Eller kunne du blot tænke dig at vide noget mere om FDF ?

Søger du meningsfyldt fritid ? Er du et naturmenneske ?

Kom og vær med til at sætte rammerne for et inspirerende fritidstilbud for alle unge mennesker i lokalsamfundet - og kom derfor og deltag i årsmødet i FDF Brenderup-Harndrup.

Vi er en lille bestyrelse på 10 personer som officielt varetager det overordnede ansvar for driften af foreningen; men som i dagligdagen virker for foreningen i et tæt samarbejde med lederne for de enkelte klasser .

Som bestyrelsesmedlem vælges man for to år af gangen.

Årsmødet afholdes mandag d. 10. okt. 2023 kl. 19:00 i "Hytten" Brenderup Skov 4, 5464 Brenderup

Dagsorden er som følgende:

  • Valg af dirigent
  • Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
  • Fremlæggelse af Kredsens Regnskab og Budget
  • Valg til kredsbestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og stedfortræder for denne

Hold dig ikke tilbage – det drejer sig om dit barn!!!!

Det er sjovere end du tror og nemmere end du kan forestille dig og mere givende end du drømmer om.

07.08.2022

Bestyrelsen for FDF Brenderup-Harndrup