Guide

Sommetider tager vi ledere det for givet, at alle ved, hvad der menes eller forstås ved forskellige arrangementer - eksempelvis at alle ved, hvad vores FDF-fest går ud på, og ved, hvad lederne forventer eller har brug for at vide.

Derfor kommer her en lille forklaring med ledernes forventninger til diverse arrangemen-ter. Vi håber, det kan være en hjælp til både nye og gamle FDF'ere og deres forældre.

Opstartsweekend

Afholdes i de enkelte klasser for, at børn og voksne kan lære hinanden bedre at kende, hygge sig sammen, og børnene kan prøve at sove et andet sted end hjemme.

Kredsweekend

Hele kredsen, dvs. alle klasser, tager samlet på en weekendtur til en given lejr fra fredag aften til søndag eftermiddag. Man hygger og laver sjove, spændende aktiviteter enten samlet i klasserne eller på tværs af alle klasser. Det forventes, at man som forældre hjælper så vidt muligt med kørsel fra Kirkepladsen i Brenderup til den pågældende lejr. At man som forældre bakker op om deltagelsen, herunder at barnet sover på lejren, hvis man tilmelder sit barn. En kredsweekend er normalt rigtig sjov og hyggelig, hvor man bl.a. lærer andre i kredsen at kende.

FDF-Fest

En hyggelig eftermiddag som altid finder sted 1. søndag i advent. Børnene optræder på skift med forskellige underholdende indslag, der er kaffe og lagkage, amerikansk lotteri med fine præmier. Afsluttes med gudstjeneste i Brenderup Kirke, hvor pigerne går Lucia. Pga. børnenes optræden ser lederne gerne, at alle deltager - dette gælder også den øvedag på scenen, som ligger om fredagen før. Giv venligst besked til lederen, om jeres barn kommer eller ej.

Lucia

Et optog med alle pigerne i hvide kjoler, røde bånd og et lys i hånden. Varigheden af et optog er en 30-45 min., hvor der synges 5 sange. Vi øver en to-tre gange (inkl. øvedag til FDF-festen). Vi går første gang til gudstjenesten efter FDF-festen i Brenderup Kirke, derefter til en julefrokost på dagcentret i Brenderup og en gudstjeneste i enten Fjelsted eller Harndrup Kirke. Det giver altid megen glæde hos dem, som vi kommer ud til, og vi vil gerne opfordre så mange piger som muligt til at deltage. Jo flere vi er, jo flottere bliver det. Der er ikke mødepligt til alle optogene - man deltager i dem, som man kan, så kom og vær med - også selvom du måske kun kan eks. to gange - det gør en forskel for alle - både de andre piger og dem, som vi går for.

Mørkeøvelse

Foregår normalt altid om aftenen den sidste fredag i januar. Det er et løb med forskellige sjove poster rundt på turen eller en leg – eksem-pelvis smuglerleg. Man bliver inddelt i hold på tværs af alle klasser. Mor og/eller Far må gerne deltage og kommer selvfølgelig på samme hold som deres FDF'er. Posterne og gåturen rundt udfordrer gerne alle ens sanser. Der sluttes af med kaffe/the og varm kakao. Så kom og vær med til et par hyggelige timer.

Fastelavn

Arrangeres i samarbejde med Dagli’Brugsen Brenderup, hvor der slås katten af tønden i brugsens baglokale. Derefter er der en frisk gåtur til Hytten, hvor der er kaffe/the, varm kakao og fastelavnsboller til alle. Arrangementet er åbent for alle - også ikke-FDF'ere.

Sommerlejr

Sommerlejren er lang version af en kredsweekend, som typisk at ligge i uge 28. Her tager vi alle af sted på lejr i en 5-7 dage. Der er forskellige aktiviteter hver dag enten klasseinddelt eller på tværs af klasserne. Aktiviteterne er normalt bygget op omkring et tema - eks. jorden rundt på x antal dage, hvor man besøger et nyt land hver dag. Der er gerne tid til badeture, hvis vi er i nærheden af en strand. Der er andagt, tut (slikbod), lejrbål og masser af hygge og sjov hver dag.