Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i de første tre møder. Herefter koster det 300 kr. halvårligt. Hvis du har Aarhus Kommunes fritidspas, er FDF Brabrand godkendt til at få kontingentet refunderet. Ved deltagelse i lejre samt ved særlige klassemøder vil der være brugerbetaling. Eksempelvis vil der være brugerbetaling på en tur til svømmehallen eller skøjtebanen.

Udstyr i FDF

I FDF har vi en skjorte, som er den eneste nødvendige beklædningsgenstand. Afhængigt af størrelse koster den ca. 350 kr. Den kan købes gennem FDF-butikken, www.55nord.dk. Man behøver ikke at have skjorten for at starte op, det er oftest en fordel møde op til de første møde og prøve et par andres skjorter for at finde den rette størrelse.

Indmeldelse

For at blive indmeldt i FDF skal du udfylde en indmeldelseblanket. Du finder indmeldelsen på Rønnebo eller her under. Indmeldelsen afleveres til en leder eller sendes til kredsledelsen (kredsledelse@fdfbrabrand.dk).