FDF i Bording blev stiftet den 25. august 1937. Initiativet til kredsens oprettelse blev bl.a. taget af træhandler Sigvald Nielsen, som samtidig blev kredsens første kredsfører. Sigvald var kredsfører indtil 1951. I 1937, da kredsen var nystartet, var der 30 medlemmer. I 1952 kom pigerne med i FDF.


Kredsen har i tidens løb haft mødelokaler mange forskellige steder, såsom missionshuset, forsamlingshuset samt skiftende skolelokaler, indtil man i 1963 nedlagde grundstenen til FDF huset på en tidligere erhvervet grund på Grønnegade, nu Østervang 95. Huset nedbrændte dog til grunden den 15. januar 1966. Heldigvis var huset forsikret således, at der kunne bygges nyt. Dette hus blev så i 1976 udvidet, til det nuværende udseende.

Inden FDF i Bording blev ret gammel, blev der oprettet et FDF orkester. I protokollen fra et bestyrelsesmøde i 1946 står: ”Endvidere blev det bestemt, at der skal gøres et forsøg på, at få musikkorpset i gang igen”. Om det lykkedes dengang fortoner sig lidt i det uvisse. Men senere voksede der et tamburkorps frem, som jo nok især op igennem 1970erne og 1980erne havde sin storhedstid.
FDF Bording har en stor grund til FDF huset, hvilket giver mulighed for en del udendørs aktiviteter.

Disse aktiviteter blev i 2001 udvidet, da FDF Bording byggede en 9 meter høj klatrevæg. Dette har givet de fleste nogle helt andre udfordringer.


I august 2004 blev to shelters på den nederste del af grunden indviet, hvor der ligeledes er blevet beplantet. Dette skal give ledere og børn mulighed for at holde møder udendørs hele året rundt. Det ene shelter ejes af spejderne.

I sommeren 2008 havde vi endelig samlet penge nok sammen til, at vi kunne få en længe ønsket bålhytte. Med den kan vi hygge omkring bål, uanset hvordan vejret er.

I 2023 fik vi via diverse sponsorater og opsparing råd til at bygge endnu en stor bålhytte. Denne indvies i 2024.


Udover FDF møder bliver FDF hus og grund brugt af mange andre, bla. skolen. De Grønne Pigespejdere er faste brugere af hus og grund.
Derudover bliver FDF huset udlejet til andre foreninger og skoler. Huset lejes ikke ud til private.