Kredslederen har ansvaret for, at alt fungerer tilfredsstillende i det daglige.

Det er lederne og deres assistenter, der har ansvaret for at planlægge gode møder og ture for deres egen klasse/hold.
Samtidig mødes alle ledere og assistenter til ledermøde en gang om måneden.
Her planlægges de fællesarrangementer som foregår i kredsen. F.eks. kredsweekender, markedsdag, BUSK gudstjeneste, sommerlejr osv.

Se hvem vi er under de forskellige klasser