Det er bestyrelsen, der har det egentlige ansvar for kredsens økonomi og forankring i lokalområdet.

Bestyrelsen er også ansvarlig for, at kredsen drives i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år af gangen.
Leder- og seniorrepræsentant dog altid kun 1 år af gangen.

Kassereren er ind-suppleret.

Hvem er vi