Vi har sorteret vores billeder efter år, så de er lettere at finde. Gå gerne på opdagelse i FDF Vejens billedarkiv og se hvilke aktiviteter vi foretager os.