Forperson

​Martin Pihl (Forældrerepræsentant​, valgt 2023, på valg 2025)

Medlemmer

Mona Gundlach (Forældrerepræsentant, ​valgt 2023, på valg 2025)​

Kim Tholstorf (Forældrerepræsentant, valgt 2022, på valg 2024)

Janne Christiansen (Lederrepræsentant, valgt 2022, på valg 2024)

Kasserer

Lene Svensson

Kredsledelse

August Pihl (Valgt 2023, på valg 2025)

Christian Præstholm Eilertsen (Valgt 2023, på valg 2025)

Suppleanter

Brian Sørensen (Valgt 2023, på valg 2025)