Vi har altid forsøgt at gøre det helt enkelt, let og gennemskueligt. Derfor er det helt naturligt for os, at vi passer godt på dine data, som du vælger at give os. Herunder kan du se vores forløb og læse hvor og hvordan vi opbevarer dine data.

Indmeldelse

Vi modtager din skriftlige indmeldelse som vi herefter indskriver i FDFs online medlemsregistreringsprogram CARLA. Forbundet FDF står for CARLA og passer på data heri. Din skriftlige indmeldesblanket gemmes fysisk aflåst hos den til enhver tid siddende kredsleder, kasserer eller bestyrelsesformand. Disse gemmes indtil 5 år efter udmeldelse, ift. gældende lovgivning.

Indmeldelsen indeholder ikke personnummer.

Når du tilmelder dig noget på papir

Når du tilmelder dig ved skriftligt at udfylde et stykke papir, gemmer vi tilmeldingen til efter arrangementet og måske lidt længere, hvis der er indhentet tilskud fra kommunen og de vil "tjekke" om vi nu også HAR haft det antal deltagere vi ansøger om tilskud til.

Herefter bliver den fysiske seddel smidt ud.

På tilmeldingssedler står typisk oplysninger vi i forvejen har, men det er mest praktisk med en papirløsning vi kan tage med på tur, så vi fx ikke skal gå på CARLA og finde oplysninger mens vi er på tur fx i udlandet

SMS, messenger og mails

Når vi kommunikere via mail eller SMS, gemmer vi ligeledes al kommunikation indtil det ikke længere er relevant. Hvis du f.eks. sender os en mail med info til en lejr eller andet kommende arrangement, beholder vi mailen indtil arrangementet er overstået.

Sociale medier

Vi ligger jævnligt billeder, film m.v op på de sociale medier. Det gør vi, da de ofte kan vise den gode stemning og meget præcis fortælle hvad det er vi laver til FDF. Dermed er billederne både tænkt som gode minder for vores medlemmer, men også god ekstern reklame for FDF.

Kontakt os – og vi sletter!

Hvis du mener at vi har data liggende på dig, som du ikke ønsker vi skal have, kan du altid bede om at se de data, ligesom vi til enhver tid vil slette dine data, såfremt vi ikke bryder lovgivning, love og regler.

Den fulde version af kredsens privatlivspolitik findes på dette link:

https://fdf.dk/media/54679/kredsens-privatlivspolitik.pdf

Revideret februar 2019