FDF Særslev er en børne/unge organisation, som tilbyder et aktivt friluftsliv med vægt på værdierne: At
styrke leg og fantasi, at høre til i et fællesskab, at tage ansvar for den verden vi lever i, at udvikle
udholdenhed, robusthed og selvstændighed for derigennem at opnå brugbare færdigheder idet børn og
unge i FDF Særslev skal mærke, at der er noget, de er gode til både i fællesskab og hver for sig.