Lederuddannelse skal være overskuelig og interessant

UDDANNELSE ER FOR ALLE - Både unge FDFere og voksne ledere, der er har mange muligheder for at tage uddannelse i FDF. Uddannelsesforum arbejder med uddannelse i hele FDF.

I FDF tager vi på uddannelse for at vores verden kan blive større…

I Landsdel 1 har vi LUA, LederUddannelsesAften, hvor der er mulighed for ;

-at få input og ny inspiration til det fremtidige arbejde hjemme i kredsen

-at blive klædt på til Leder-livet

-at lære nye mennesker at kende i FDF

- sparring og erfaringsudveksling og på tværs af Landsdel 1.

FDF skal både være leg, fantasi & alvor, være det uforudsigelige- spontane og samtidig rumme faste værdier

LUA-udvalget sammensætter et varieret program ud fra indkomne ønsker og input, og vi prøver at variere og nytænke udbuddet. Vi finder dygtige og kreative instruktører, som afholder kursusmoduler for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer.

LUA udbydes 2 gange årligt og afholdes på Dronninglund Efterskole, Slotsgade 10 Dronninglund.

På hvert LUA tilbydes der ca 8 forskellige moduler. LUA afvikles i tidsrummet 18-21.30. Vi tjekker ind, begynder med fællesspisning og derefter afholdes, der kursusmoduler med indlagt kaffepause og LUA slutter med andagt og aftensang.

Du finder indbydelsen til det næste LUA til højre herfor.

LUA-udvalget vil altid gerne modtage forslag til moduler, så har du idéer, så send en mail til Alex Hjorth

hjorth@fdf.dk

LUA har været en fast del af uddannelsen i Landsdel 1 siden 2015, hvor Maria Harbo Thomasen FDF Nr. Tranders 8.kreds afholdt den første inspirationsaften