Frivillighed kræver sammenhold og gode rammer

Bestyrelsen

Forperson
Mette Andersen
gibskov@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemer
Doris Hartung
Marlene Erlang
Jannik Bjerre

Lederrepræsentant
Jacob "Stork" Olesen

Seniorrepræsentant
-

Andre deltagende

Kredsleder
Peter Kragelund

Kasserer
Peter Kragelund

Du er også velkommen

Dette er også bestyrelsen

Arrangere forskellige aktiviteter for at støtte kredsens arbejde - både ift. kredsens økonomi og for at udbrede kendskabet om FDF i lokalområdet.

Vil du give en hånd i arbejdet, så endelig kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Tak for din opbakning!