Frivillighed kræver sammenhold og gode rammer

Bestyrelsen

Formand
Marlene Erlang
marlenepasgaard@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemer
Dan Schøler
Kirsten Kragsig Pedersen

Lederrepræsentant
Jacob "Stork" Olesen

Seniorrepræsentant
-

Kredsledelse
Stine Mikkelsen
Peter Kragelund

Kasserer
Peter Kragelund

Du er også velkommen

Dette er også bestyrelsen

Arrangere forskellige aktiviteter for at støtte kredsens arbejde - både ift. kredsens økonomi og for at udbrede kendskabet om FDF i lokalområdet.

Vil du give en hånd i arbejdet, så endelig kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Tak for din opbakning!