Samværsregler gældende i FDF Vilstrup

Disse samværsregler har til formål at sikre trygge rammer for børn og unge i FDF Vilstrup.

Reglerne gælder ikke enhver tænkelig situation, hvorfor de i høj grad skal forstås som retningslinjer.

Lederne er fælles ansvarlig for, at regler og retningslinjerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens opgave at tage en snak med vedkommende.

Lederne har pligt til at informere kredslederen eller formanden, hvis der foregår noget imellem børn, børn og ledere, som kredsen ikke kan stå inde for. Kredslederen har pligt til at reagere på rygter og henvendelser fra sine ledere om brud på samværsregler.

Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og gældende lovgivning.

Som FDF-leder er man et forbillede for børnene, både i og udenfor FDF, samt i elektroniske medier. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Samvær generelt:

Alle i kredsen, både børn og voksne, skal vise ansvar og respekt for hinanden og holde en anstændig omgangstone.

Vi anerkender børnenes behov for fysik kontakt, men respekterer også deres grænser.

Lederfordeling på klasserne:

Så vidt det er muligt besættes hver klasse med ledere af begge køn.

Ved opstart af nye ledere udfyldes og indhentes børneattester, og ved ekstern rekruttering indhentes eventuelle oplysninger om vedkommende hos Landsforbundet.

Ture og overnatning:

På ture/lejre tilstræbes det, at der om muligt deltager ledere af begge køn.

En leder må ikke deltage i en tur/lejr alene med børn, med mindre en forælder eksempelvis er med.

Piger, drenge og ledere sover som udgangspunkt hver for sig på ture/lejre, når pladsen tillader det.

Piger og drenge kan sove sammen, hvis det er mest praktisk, f.eks. i bivuak eller shelter. Dette vil blive oplyst til forældrene inden turen starter.

Børn kan have behov for at en leder sover i nærheden – dette hensyn skal naturligvis tages.

Lederne skal være opmærksomme på faciliteter til vask og omklædning. Det enkelte barns blufærdighed skal respekteres.

For privat ophold/overnatning hos f.eks. en leder gælder samme regler.

Rusmidler:

Alkohol hører ikke hjemme ved FDF-arrangementer.

FDF må aldrig fremstå som et sted, hvor der drikkes alkohol.

Brug af euforiserende stoffer er ikke tilladt.

Rygning:

Rygning skal så vidt muligt undgås i børns nærvær.

Redigeret den 25.07.2021