Formand - Annette Vangselv

Tlf. 24 66 59 56
aviv@mail.dk

Næstformand - Lars Hillestrøm Hansen

Tlf. 20 71 30 64
Larshp1973@yahoo.dk

Kassèrer - Ted Douglas Hansen

Tlf. 26 30 50 00
teddouglas@gmail.com

Bestyrelsemedlem - Morten Glerup

Bestyrelsemedlem - Bent Sørensen

Bestyrelsemedlem - Ole Hansen

Bestyrelsemedlem - Camila Schou Petersen

Her kan i læse og hente referatet fra genaraforsamlingen.

Tryk her for at få den som PDF

FDF Årsmøde 26.9.2023

Grunden Lilleskovvej 60 4350 Ugerløse

DAGSORDEN

Valg af dirigent –

Lone

Valg af referent –

Annette

Orientering om kredsens liv og bestyrelsesarbejde – Lone og Annette

Lone fortalte om FDF generelt og historisk for at dem uden det store kendskab til FDF skulle kende baggrunden.

Herefter fortalte hun om årets gang i kredsen. Efter sæsonstart kommer først årsmøde, så OiO hvor der i år skal 9 børn og 3 ledere med, så er der en filmaften med overnatning for Seniorvæbnere hvor de efter at have solgt de sidste lodsedler i dagens løb skal hygge med god aftensmad, film og slik, så er der Juleafslutning i Stenlille Kirke hvor seniorvæbnerne skal fortælle Juleevangeliet i billeder. Efter jul og nytår starter FDF op igen og i foråret er der Kredsweekend i Brommecentret for hele kredsen, så er der Grundlovsarrangement i Stenmagle Præstegårdshave hvor FDF stiller op og hygger om de børn der kommer og i slutningen af sæsonen er der den årlige Sommerlejr for hele kredsen.

Der blev også fortalt om det gode sammenhold blandt lederne der gør, at der er overskud til det gode og konstruktive børnearbejde.

Annette fortalte om bestyrelsesarbejdet

Det består af mange praktiske opgaver som småreparationer, havearbejde, kagebagning osv. Derudover passes der på økonomien og der sørges for at søge fondsmidler, at der bliver solgt lodsedler og julekalendere og andet der kan tjenes penge på til kredsen. Vi drømmer om at kunne skaffe penge nok til at få vore naturgrund gjort endnu federe med nye sheltere blandt andet. Derudover støtter bestyrelsen op om lederarbejdet.

Fremlæggelse af regnskab og budget – Ted

Kassereren Ted fremlagde og forklarede begge dele

Valg til kredsbestyrelsen –

Genvalg til Annette, Lars, Ole og Morten – nyvalgt blev Camilla.

Ted fortsætter også – stadig som kasserer samt repræsentant for Ugerløse Kirkes menighedsråd.

Lone/Claus er med som kredsledere.

Bent er med som repræsentant for Lokalforum.

Alle genvalgt.

Lis blev valgt som suppleant.

Valg af revisor – genvalg til Henriette og Jesper blev valgt til stedfortræder

Evt. – intet til evt.

Efter Årsmødet konstituerede bestyrelsen sig.

Formand - Annette

Næstformand – Lars

Morten

Ole

Camilla

Kasserer og repræsentant for Ugerløse Kirkes menighedsråd – Ted

Kredslerere – Lone/Claus

Repræsentant for lokalforum – Bent

Næste bestyrelsesmøde

1.11.2023 kl. 19 – 21 i vores lokaler i Ugerløse