Kreds

Arbejdsdag og frivilligfest

10. august 2024 kl. 10:00 - kl 23:00
Victoriagade 27, 5000 Odense, Danmark
Vi mødes kl. 10:00 i kredshuset.  Her fordeler vi dagens opgaver, så nogle arbejder i og ved kredshuset, mens andre tager på Grunden. Til aften er kredsen vært ved en god middag og et enkelt glas som tak til sæsonens mange gode frivillige :-)