Kreds

Arbejdsdag

5. maj 2024 kl. 09:00 - kl 13:00
Victoriagade 27, 5000 Odense, Danmark
Vi mødes til morgenmad kl. 9:00 i kredshuset.  Her fordeler vi dagens opgaver, så nogle arbejder i og ved kredshuset, mens andre tager på Grunden.