Vi har været heldige at få solid økonomisk støtte fra en lang række fonde og virksomheder, så vi kan opføre en stor bålhytte på naturgrunden ved Marienlund Hovedgård!

Arbejdet går i gang i dag, den 19. november 2021 og forventes afsluttet inden jul. Vi forventer at tage bålhytten i brug i det små for os selv, samtidig med, at vi ordner de sidste detaljer og indretning. Herefter planlægger vi en reel indvielsesfest i foråret 2022.

Hvilke formål skal bålhytten tjene?

Helt grundlæggende ønsker vi os en base for bål, leg og friluftsaktiviteter, der kan udvide sæsonen for vores ugentlige møder på Grunden.

Samtidig indeholder byggeriet to sheltere med plads til ca. 16 personer, så vi får gode forhold for enkle overnatninger tæt på by, skov og sø. Shelterne og selve bålhytten bliver desuden tilgængelige for offentligheden. Både som alm. lån til en pause i dagligheden og til at booke og leje til overnatning for et beskedent beløb. Nærmere herom senere.

Vi tænker bålhytten som ét element i en større idé, som vi har kaldt en "naturoplevelsesplads". Her er håbet, at pladsen kan udvikles over tid med flere kreative muligheder for at lege i, lære om og nyde naturen - så tæt på Odense centrum.

Vejledende konstruktionstegning af bålhytte

Konstruktionstegning af bålhytten. (c) Shelterbyg.

Hvor opfører vi bålhytten?

Bålhytten bliver opført på det kommunalt ejede stykke natur, som FDF Odense 3 har brugsret over jf. vores samarbejdsaftale med Odense Kommune - og naturligvis med en godkendt byggetilladelse. Skitse over bålhyttens placering på vores matrikel

Skitse over bålhyttens placering på Grunden mellem Marienlund Hovedgård og Strandskoven ved Skibhusvej 270.

Kontaktperson

Bestyrelsesmedlem Martin Bo Hermansen
30 26 62 51
martinbh@FDF.dk

Støtter og sponsorer

Vi har modtaget gavmilde donationer fra:

Stor tak til jer!