Landsmødet vedtog en ny strategi for FDF, der med afsæt i FDFs ambition skal sætte fokus på at blive flere medlemmer. Overskriften er: "Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted".

Vi blev hurtigt enige om, at det er en god idé at blive flere FDFere. Men særligt to emner krævede lang og grundig debat:

  • Revidering af FDFs brug af mærker
  • Hvorvidt vi skal (overveje at) sælge FDFs hovedkontor i København

Systemet bag FDFs mærker får et stående udvalg

Over de seneste ca. ti år er FDFs mærker først skiftet fra stofmærker, der skulle sys på den gamle skjortemodel. Og siden er systemet for, hvad de ny mærker betyder, og hvordan de bør tages, lavet om to gange. Det har givet en del forvirring blandt ledere – også hos os. Kort sagt har fokus været skiftevis på mere eller mindre bløde færdigheder, målbare kompetencer og oplevelser i fællesskab.

Som konsekvens besluttede landsmødet, at hovedbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, der dels skal evaluere og dels fremover skal sikre lidt mere sammenhæng i mærkernes udvikling.

Skal vi sælge vores hovedkontor, Rysensteen?

Landsforbundet ejer en stor ejendom ca. 400 meter fra Rådhuspladsen i København. Her holder vores fælles kontor til og der er 48 sengepladser og en masse andre lokaler. Desværre er der også mere plads, end vi selv kan udnytte. Og ejendommen er efterhånden godt slidt. Det er derfor temmelig dyrt.

Efter en lang debat og mange ændringsforslag – med ændringsforslag til ændringsforslagene(!) – blev beslutningen, at hovedbestyrelsen skulle involvere flere dele af FDF for at beskrive konsekvenserne og drømmene bedre. Derefter kan man vælge at sælge eller udleje hele Rysensteen – og købe eller leje et andet hovedkontor (formentlig fortsat i Københavnsområdet).

Landsmødet vælger hovedbestyrelsen

Landsmødet er den højeste myndighed i FDF. Derfor er det også på landsmødet, at vores hovedbestyrelse bliver valgt. Vi fik vores ønsker opfyldt, så et par af vores unge ledere kender flere af de nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Landsforbundets formand gennem de seneste otte år, Jonas Kolby Laub Kristiansen, genopstillede ikke. Efter landsmødet var slut, holdt den ny hovedbestyrelse konstituerende møde og valgte den hidtidige næstformand, Dorte Fog, som ny formand for FDF. Tillykke til hende!

Her er en selfie af Martin, da mødet lige var begyndt, og han stadig var lidt frisk ;-)

Landsmødemagasin

FDFs blad for ledere har på rekordtid samlet dette flotte magasin med billeder og artikler om alle beslutningerne på landsmødet.