Huset ejes af FDF Kibæk.

Der er mange brugere hver uge, som benytter huset.

Mandag: FDF Kibæk

Onsdag: Kibæk Tambourkorps

Torsdag: Kibæk FDF Orkester

Derudover lejer byens kommunale dagplejere sig ind ca. 1 dag om ugen til fælles legestue.

Ofte er Kredshuset også rammen om weekendlejre, planlægningsmøder, ledermøder, arbejdsdage for bestyrelse og venner af kredsen.