Kursuskalender

Kommende kanokurser

Kanokurser 2024

Forår:

 1. Sikkerhedskursus på Sletten den 20. april
 2. Kanoinstruktør 1 forår i Bagsværd - 24.-26.5
 3. Kanoinstruktør 1 den 3.-5. maj - Odense

Efterår:

 1. Revurdering - Odense 7. september
 2. Kanoinstruktør 2 - Odense 6.-8. september
 3. Kanoinstruktør 1 + sikkerhedskursus, 13.-15.9 Bagsværd

Se de seneste nyheder her

Hvad skal jeg vælge?

Inden du vælger, hvilket kursus du vil på, kan du læse lidt om dem her

De 8 kanoregler

FDFs hovedbestyrelse har i maj 2019 vedtaget følgende regler, som specificerer Søfartsstyrelsens og Kanosamrådets regler i FDF-regi

Se mere her

Fritids og erhvervssejlads - definition

Fritidssejlads:

Sejlads med medlemmer fra egen kreds.

Erhvervssejlads:

Sejlads med personer der ikke er medlemmer af egen kreds.

Førstehjælp

De gældende regler for førstehjælp ifm. med vores kanokurser er:

Fritidssejlads:

For sejlads i FDF arrangeret af FDF gælder det, at du skal have et givent gyldigt og opdateret førstehjælpsbevis.

Erhverssejlads:

Sejlads med eks. medlemmer fra andre organisationer.

Det kursus, der er gyldigt i forbindelse med erhverssejlads, er: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til:

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” - 4 timer
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker” - 1,5 time
 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” - 1 time
 • Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” - 1 time
 • Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger” - 0,5 time

Generelt

FDF har tilsluttet sig kanosamrådets regler for kanosejlads. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte FDFs kanoarbejdsgruppe via kano@FDF.dk. Kanoarbejdsgruppen kan hjælpe dig med rådgivning i forhold til uddannelse, sikkerhed, sejlads og indkøb af grej.